Przebieg rekrutacji

 

  1. Rejestracja elektroniczna od 06.05.2019 r.  Proces rejestracji jest opisany tutaj
  2. Dokumenty na studia stacjonarne i niestacjopnarne I i II stopnia  można składać w terminie:

           od 01.07.2019 r. do 26.07.2019 r.

       3. Dokumenty przyjmują Komisje Rekrutacyjne poszczególnych wydziałów.
           Dni i godziny pracy komisji wydziałowych są podane na  stronach wydziałów.
       4. Należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. na swoje indywidualne konto
           w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
           Dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji.
       5. Ogłoszenie wyników rekrutacji  31.07.2019 r.
         

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
22.02.2017
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 22.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.05.2019