Działalność statutowa

Działalność statutowa obejmuje realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z inicjowanymi i prowadzonymi przez tę jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania badawcze realizowane w ramach Działalności Statutowej są finansowane z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa określa samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej dotacji oraz innych źródeł.

Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego przyznawana jest jednostkom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie wniosku, na mocy Rozporządzenia z dnia 11 września 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (z późn. zm.).

Wysokość dotacji na Utrzymanie Potencjału Badawczego w roku 2018  w ramach działalności statutowej wynosi 1.561.365 zł.

 

Na Wydziale Nawigacyjnym prowadzone są badania związane z rozwojem e-Nawigacji, wykorzystaniem systemów informatycznych w transporcie, eksploatacją statków, zarządzaniem bezpieczeństwem w transporcie i logistyce, modelowaniem bezpieczeństwa i niezawodności złożonych systemów.

Na Wydziale Mechanicznym badania obejmują swym zakresem między innymi: badanie materiałów wpływających na efektywność eksploatacyjną statku, diagnostykę konstrukcji i elementów urządzeń morskich, modelowanie pól światła w środowsku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej.

Na Wydziale Elektrycznym realizowane są prace badawcze z dziedziny automatyki i elektroenergetyki morskiej, i w szczególności dotyczą analizy jakości energii elektrycznej  w zastosowaniu okrętowym. Natomiast badania z zakresu  elektroniki i telekomunikacji morskiej, skupiają się przede wszystkim na modelowaniu i analizie właściwości  układów elektronicznych,  pomiarach zjawisk cieplnych w układach przetwarzania enegii, oraz rozwoju nowych metod, algorytmów i standardów w morskich systemach telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjych i pomiarowych.

Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa badane są: procesy związne z rynkiem usług turystycznych oraz przemysłem morskim, problemy ekologiczne w towaroznawstwie i transporcie morskim, aspekty techniczne, społeczne i ekonomiczne jakości towarów i usług oraz zastosowanie technologii informacyjnych w optymalizacji i analizie danych oraz w zarządzaniu.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
31.07.2018
Wprowadzenie:
E.Drożęcka 18.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 31.08.2018