Doktor honoris causa dla Prof. Janusza Mindykowskiego

prof. Janusz Mindykowski

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, decyzją Senatu Uniwersytetu Technicznego Gheorghe Asachi w Jassy (ang.: „Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi), został uhonorowany tytułem doktora honoris causa.

Tytuł honorowy doktora honoris causa jest nadawany w dowód uznania zasług i zaangażowania w dziedzinie nauki, kultury i życia społecznego. Osoby, którym takie wyróżnienie jest nadawane  muszą również wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną. W przypadku Prof. Janusza Mindykowskiego tytuł ten został w szczególności nadany za wybitne wyniki naukowe dla rozwoju elektrotechniki, jak również, za wkład w rozwój współpracy z  Uniwersytetem Technicznym Gheorghe Asachi w Jassy. 

Uniwersytet Techniczny Gheorghe Asachi w Jassy to jedna z większych uczelni technicznych w Rumunii. Zgodnie z University Ranking by Academic Performance uczelnia ta została sklasyfikowana na 8 pozycji wśród uniwersytetów w Rumunii i na 1155 pozycji w rankingu międzynarodowym. 

Ceremonia uhonorowania prof. Janusza Mindykowskiego tytułem doktora honoris causa odbędzie się 19 października 2018 roku w Auli Magna Carmen Sylva of „Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi.

Społeczność naszej Uczelni serdecznie gratuluje Panu Prof. Januszowi Mindykowskiemu uzyskanego i niekwestionowanego tytułu.

 

Ireneusz Czarnowski

 

Biogram Prof. Janusza Mindykowskiego

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski - uznany na forum międzynarodowym, specjalista w zakresie pomiarów i diagnostyki systemów okrętowych, a zwłaszcza badań nad jakością  energii elektrycznej,  twórca szkoły naukowej w obszarze badań i oceny jakości energii elektrycznej. Wypromował czterech doktorów, był opiekunem naukowym dwóch doktorów habilitowanych, a jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 260 pozycji, w tym 160 publikacji zagranicznych oraz autorstwo dziewięciu monografii i książek.

Kierował, bądź był wykonawcą, ponad 22 projektów, w tym 14 międzynarodowych, a także twórcą, bądź współtwórcą, 19 patentów oraz kilkunastu wdrożeń i ekspertyz. Był członkiem Fellow IEE (UK) od 1994 r. do 2013 r.,  przewodniczącym Instrumentation & Measurement Chapter, Polska Sekcja IEEE (2008-2012), przewodniczącym IMEKO Technical Committee on Measurement of Electrical Quantities (2012-2015), a także jest członkiem Senior Member IEEE (USA) od 2013 r. członek Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN (2003-2015), Członek Rady Metrologii przy Prezesie Głównego Urzędu Miar od 2017r., Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków od 2002 r., Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1976r., Polskiego Stowarzyszenia Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od 1991r., a także Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki od 2001r. i członek rzeczywisty Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich od 1985r. Jako  profesor wizytujący wykładał na uniwersytetach w Australii, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Norwegii, Niemczech, Chinach, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czechach, we Włoszech oraz na Tajwanie. Od 2006r. jest profesorem honorowym Shanghai Maritime University.

W latach 1991-1996 oraz 2008-2013 prowadził działalność ekspercką na rzecz Rządu RP na forum IMO. W ramach prac nad nowelizacją konwencji STCW 78/2010 brał udział w pracach międzynarodowej grupy konsultacyjnej ETO Forum, odpowiedzialnej za opracowanie i wprowadzenie do konwencji STCW na Konferencji Dyplomatycznej  w Manili w 2010r. standardów dotyczących Electro-Technical Officers. Działał na rzecz ministerstw właściwych ds. gospodarki morskiej  w obszarze wypracowania stanowiska rządu RP odnośnie zapisów Zielonej Księgi w sprawie polityki morskiej Unii Europejskiej. Wielokrotnie przedstawiał na forum międzynarodowym i krajowym polski system morskiego szkolnictwa wyższego jako przykład wzorcowych rozwiązań w  obszarze Maritime Education and Training.

Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym m.in. Nagród Naukowych Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (trzykrotnie), Ministra Infrastruktury oraz w 2012 Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopocka Muza" za całokształt działalności naukowej. Otrzymał wyróżnienie UNESCO Silver Badge of Honour za „globalisation of engineering education" i wyróżnienie Shanghai Maritime University za „outstanding achievements in the cooperation".

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1995),  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski urodził się w lipcu 1950 roku w Gdańsku. W 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej i rozpoczął pracę naukową w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych w Gdańsku. W 1976 r. przeszedł do Wyższej Szkoły Morskiej (od 2001 r. Akademii Morskiej). Doktorat obronił na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w 1981 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w roku 1993, tytuł naukowy profesora nauk technicznych w 2002 roku. W latach 1990-1993 oraz 2005-2012 był dziekanem Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, w latach 1996-2002 oraz od 2012-2016 był Prorektorem ds. Nauki.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Promocji

Wytworzył informację:

I. Czarnowski
16.08.2018
Wprowadzenie:
M. Zajk 16.08.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 31.08.2018