Pożegnanie studentów z Angoli

W lutym 2017 roku 16 studentów angolskich zakończyło 2-letni okres kształcenia w Akademii Morskiej w Gdyni w ramach projektu ANGOLA i z tytułem magistra wróciło do domu.

Studenci po przyjeździe do Polski w maju 2014 roku uczestniczyli w Łodzi w dwusemestralnym kursie języka polskiego na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie w marcu 2015 roku podjęli w naszej uczelni kształcenie na studiach stacjonarnych II stopnia:

  • 7 studentów na Wydziale Elektrycznym AMG,
  • 4 studentów na Wydziale Mechanicznym AMG,
  • 5 studentów na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG.

Zgodnie z założeniami projektu ANGOLA nasi angolscy absolwenci stanowić będą już wkrótce kadrę dydaktyczną Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe (Academia de Pescas e das Ciências do Mar), uczelni o charakterze panafrykańskim.

Życzymy naszym absolwentom samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Aktualnie w Gdyni pozostają jeszcze 4 osoby – doktorant na Wydziale Elektrycznym AMG oraz 3 studentów kontynuujących studia na Wydziale Oceanografii i Geografii UG.

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Promocji

Wytworzył informację:

Anna Błażejewska
22.02.2017
Wprowadzenie:
K.Okońska 22.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.09.2017