Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w gospodarce morskiej

projektowanie, organizowanie, zarzadzanie projektami, transfer wiedzy między nauką i biznesem

Słowa kluczowe: 

klaster, konsorcjum, innowacja, wiedza, nauka, biznes

Lider zespołu: 

dr hab. Marek Grzybowski, prof. AMG, m.grzybowskiatwpit.am.gdynia.pl

Zespół: 

Marek Grzybowski, Michał Igielski, Zygmunt Mietlewski, Katarzyna Szelągowska-Rudzka, Bartosz Surawski

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.03.2017