XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne

Slajd (1200x400): 

Wprowadzenie:
M. Zajk 09.07.2019
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 09.07.2019