Wydarzenia bieżące

W dniu 4 czerwca 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Wykształcenie ma znaczenie" w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18.

W ramach projektu planowane jest utworzenie dwóch nowych specjalności (modułów):

V Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych, Gdynia – Gdańsk 6 – 7.06.2019

Z końcem maja 2019 zakończył się II etap konkursu „ Port Gdańsk – morze możliwości”. W ramach etapu zespoły, które zgłosiły swój udział i prawidłowo przygotowały formularz, zostały  zaproszone na  spotkania z Komisją Konkursową UMG. W efekcie odbytych spotkań i decyzji podjętej przez Komisję Konkursową UMG,  do kolejnego etapu zakwalifikowały się 4 zespoły. Ze względów formalnych jeden z zespołów musiał zrezygnować z dalszego uczestnictwa w konkursie. W październiku 2019r. w kolejnym III etapie konkursu z Komisja Konkursową ZMPG spotkają się 3 zespoły.

 
 

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Janusz Zarębski

serdecznie zaprasza na

Uroczyste Posiedzenie Senatu

które odbędzie się w Auli im. Tadeusza Meissnera przy ul. Morskiej 81-87

w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2018