Wydarzenia bieżące

prof. Janusz Mindykowski, prof. Tania Hapurne, Przewodnicząca Senatu, prof. Marcel Istrate, Prorektor, Przewodniczący Awarding Committee

W dniu 19 października 2018 roku w rumuńskiej uczelni "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi podczas uroczystego posiedzenia Senatu w Auli Magna Carmen Sylva odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu naukowcowi prof. Januszowi Mindykowskiemu.

 

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

23 października 2018 roku odbyła się V edycja Akademickich Targów Pracy Trójmiasto, które tradycyjnie już odbyły się na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, a w organizację zaangażowane było między innymi Biuro Karier Studenckich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018, pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. Uniwersytet nagrodę otrzymała w kategorii „Uczelnia przyszłości” za realizację projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni - zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych” (iMEN).

5 października na Scenie Nowej Teatru Muzycznego w Gdyni odbyła się uroczysta Gala z okazji nadania Uczelni statusu uniwersytetu. Gala stanowiła okazję  do refleksji nad niemal 100-letniej historią Uczelni oraz zaprezentowania wizji rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowiska akademickiego, przedstawicieli świata polityki, biznesu oraz przyjaciół i sympatyków Uczelni. 

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2018