Wsparcie eksperckie w przygotowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstw oraz analizy rynków sektora TSL

Przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem branży portowej i żeglugowej, Badanie rynków towarowych i usług transportowych i logistycznych oraz prognozowanie przyszłych zmian na rynkach, prognozowanie popytu

Słowa kluczowe: 

strategia rozwoju, sektor TSL, cele i zadania rozwojowe, analiza rynku, prognozowanie popytu, rynki towarowe, ocena konkurencyjności

Lider zespołu: 

dr hab. Maciej Matczak, prof. AMG, m.matczakatwpit.am.gdynia.pl+48 58 55 86 218

Zespół: 

Andrzej Grzelakowski, Oskar Czechowski, Ilona Urbanyi-Popiołek, Robert Marek, Sławomor Skiba, Joanna Miklińska, Tomasz Owczarek, Michał Kuzia, Karolina Gwarda

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.03.2017