Wsparcie eksperckie w obszarze wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności

Dokumentowanie systemów zarządzania, ocena dokumentacji systemów zarządzania, audity wewnętrzne systemów zarządzania

Słowa kluczowe: 

System zarządzania jakością, ISO 9001, ISO14000, ISO 22000

Lider zespołu: 

dr inż. Agata Szkiel, a.ocieczekatwpit.am.gdynia.pl,58 5586345

Zespół: 

Aneta Ocieczek, Millena Ruszkowska, Katarzyna Kłopotek

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.03.2017