Projekty badawcze

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni prace naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Środki finansowe na realizację zadań badawczych zostały pozyskane z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz European Space Agency.

Projekty MNiSW

W UMG realizowane są dwa projekty finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIAMENTOWY GRANT":

  1. "Modelowanie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego z zastosowaniem bezzałogowej jednostki hydrograficznej (drona) oraz aktywnych sieci geodezyjnych GNSS na przykładzie akwenów morskich RP"
  2. "Modelowanie właściwości elektrycznych i cieplnych tranzystorów IGBT oraz modułów elektroizolowanych z tymi tranzystorami"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uczelni środki finansowe na realizację projektu pt. " Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni" w ramach konkursu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

Projekty NCN

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie finansuje 4 prace badawcze realizowane przez naukowców Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

  1. Projekt pt. "Wpływ modyfikacji rozgałęzionych poliuretanów na ich właściwości" w ramach konkursu MINIATURA 2
  2. Projekt pt. " Analiza wpływu zastosowanego modelu strat w elemencie magnetycznym na wiarygodność symulacji komputerowych przetwornicy boost" w ramach konkursu MINIATURA 1
  3. Projekt pt. „Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych – modelowanie i narzędzia analizy” w ramach konkursu SONATA BIS 2
  4. Projekt pt. „Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza” w ramach konkursu SONATA 4

Projekty NCBiR

Dwa projekty badawczy są finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie:

  1. Projekt realizowany w ramach PROGRAMU PATENT PLUS  pt. Uzyskanie patentów krajowych i międzynarodowych na metody i układ do pomiaru parametrów cieplnych elemetnów elektronicznych".
  2. W ramach strategiczych programów badawczych dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie BRIK UMG realizuje projekt  pt: "Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego"

Projekty krajowe i międzynarodowe finansowane z funduszy  europejskich

Z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Uniwersytet realizuje projekt badawczo-rozwojowy:

 

Obecnie w Uniwersytecie Morskim w Gdyni prowadzimy prace badawcze w ramach następujących projektów międzynarodowych finansowanych z funduszy europejskich:

 
Ponadto w maju 2018r. Uczelnia otrzymała środki finansowe z międzynarodowej organizacji IAMU (International Association of Maritime Universities) na realizację projektu pt. Research on New Obstacle Avoidance Algorithms for Ships".

Również przy wsparciu International Association of Maritime Universities w ramach współpracy międzynarodowej z Univeristy of Rijeka współrealizowany jest projekt naukowo-badawczy pt. "Marine structural Failures Database (MarStruFail)". Na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Satakunta Univeristy of Applied Sciences oraz Svendborg International Maritime Academy ze środków IAMU finansowany jest również projekt pt."  Addressing Cyber Security in Maritime Education and Training".

 

Formularz danych jednostki do wniosków o finansowanie projektów badawczych w NCN.

 

Zrealizowane projekty finansowane z funduszy europejskich

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
13.12.2018
Wprowadzenie:
D.Barzowska 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 14.12.2018