Uprawnienia

Uniwersytet Morski w Gdyni posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych (Komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dn. 30.04.2019)

stopień doktora habilitowanego:

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym
  • w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

stopień doktora:

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym
  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport na Wydziale Nawigacyjnym
  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna na Wydziale Mechanicznym
  • w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki i zarządzaniu i jakości na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

 

Uprawnienia UMG według starej klasyfikacji znajdują się tutaj.

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki

Wytworzył informację:

M.Lubowiecka
04.10.2018
Wprowadzenie:
M.Lubowiecka 01.12.2016
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 01.07.2019