Konsultacje i doradztwo w zakresie zagospodarowania odpadów

Zagospodarowanie odpadów kompozytowych

Słowa kluczowe: 

recykling, odpady kompozytowe

Lider zespołu: 

dr inż. Mariola Jastrzębska, m.jastrzebskaatwpit.am.gdynia.pl tel.(058)55 86 367

Zespół: 

Mariola Jastrzębska

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.03.2017