Zaproszenie do udziału w seminarium MATLAB w AMG

26.03.2018

Dział Nauki i Współpracy zaprasza do wzięcia udziału w seminarium MATLAB w Akademii Morskiej w Gdyni, które poprowadzą pracownicy firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k. będącej przedstawicielem firmy MathWorks w Polsce. Oprogramowanie MATLAB i Simulink jest szeroko wykorzystywane zarówno w pracach badawczych, jak i w dydaktyce w wiodących ośrodkach akademickich na całym świecie. Od zeszłego roku oprogramowanie to jest dostępne dla wszystkich pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Seminarium odbędzie się 26 marca 2018 w godz. 11.00-14.00 w Auli im T. Meissnera. Przedstawione będą przykłady zastosowania oprogramowania w aplikacjach Internet of Things oraz systemach robotycznych, a także możliwości korzystania z oprogramowania przez pracowników i studentów uczelni.

Program seminarium przedstawia się następująco:

1. Wprowadzenie – licencja Total Academic Headcount w Akademii Morskiej,

2. Internet of Things z zastosowaniem tanich platform sprzętowych Raspberry Pi, Simulink i kamera – zliczanie samochodów w ruchu ulicznym (pokaz),

3. MATLAB Online oraz MATLAB Mobile - dostęp do narzędzi MathWorks z każdego miejsca - ykorzystanie czujników w telefonie do własnych pomiarów,

4. Simulink i Robot Operating System – łączenie się i tworzenie systemów robotycznych z automatyczną generacją kodu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wprowadzenie:
M.Lubowiecka 08.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 26.03.2018