IX Międzyszkolny konkurs "Wiedzy o turystyce i hotelarstwie"

19.04.2018

Akademia Morska w Gdyni objęła honorowym patronatem IX Międzyszkolny Konkurs "Wiedzy o turystyce i hotelarstwie". 

Celem konkursu jest:

  • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego,
  • pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami związanymi z hotelarstwem i turystyką, 
  • poszerzenie wiadomości z zakresu objętego programem nauczania dla zawodu technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej,
  • konfrontacja możliwości osiągnięć uczników z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy między szkołami i nauczycielami. ​

Konkurs odbędzie się dnia 19.04.2018 r. w ZSG w Elblągu. W jury konkursu zasiądzie Pan dr inż. Jacek Hałaczkiewicz, starszy wykładowca w Katedrze Ekonomiki Usług na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG. Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów !!

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie:
i.bednarska 16.04.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.bednarska 16.04.2018