Habilitacje

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane decyzją Rad Wydziałów UMG.
 

W dyscyplinie Elektrotechnika

Daniel Wojciechowski, Równoległe kompensatory aktywne dużej mocy (2013)

W dyscyplinie Towaroznawstwa

         Agnieszka Rybowska, Stereotyp jako determinanta zachowań konsumenta produktów spożywczych (2019)

         Joanna Brzeska, Modyfikacja właściwości degradowalnych materiałów poliuretanowych (2018)          

Mariola Jastrzębska, Możliwość wykorzystania odpadów poliwstrowo-szklanych w gospodarce o obiegu zamkniętym (2017)

Małgorzata Lottko, Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w organizacjach odpowiedzialnych społecznie (2016)

Piotr Oskar Czechowski, Nowe metody oraz modele oceny jakości danych pomiarowych w sieciach monitorujących zanieczyszczenia atmosfery (2015)

Tomasz Bogajewski, Towaroznawcze i ekonomiczne problemy gospodarki odpadami opakowaniowymi (2015)

           

W dyscyplinie Transport

Joanna Szłapczyńska, Planowanie tras oraz manewrów antykolizyjnych statków morskich z zastosowaniem metod heurystycznych (2018)

Wojciech Wawrzyński, Kołysanie boczne statku w warunkach rezonansu ze szczególnym uwzględnieniem nieliniowości oscylacyjnej (2018)

Przemysław Krata, Opracowanie metod integracji stateczności statku z procesem nawigacyjnym w żegludze morskiej (2018)

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Lubowiecka
08.02.2019
Wprowadzenie:
M.Lubowiecka 02.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Lubowiecka 08.02.2019