Ekspertyzy dotyczące transportu morskiego towarów niebezpiecznych

Analizy i oceny w zakresie warunków transportu towarów niebezpiecznych drogą morską

Słowa kluczowe: 

towary niebezpieczne, transport morski

Lider zespołu: 

dr hab. Marzenna Popek, prof. AMG, m.popekatwpit.am.gdynia.pl tel.(058)55 86 234

Zespół: 

Marzenna Popek, Magda Bogalecka

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.03.2017