Ekonomiczna analiza skutków regulacji prawnych w sektorze transportu

Przygotowanie dokumentu Ocena Skutków Regulacji, analiza dokumentów prawnych oraz regulacji (dyrektyw, rozporządzeń), Identyfikacja i kwantyfikacja potencjalnych skutków regulacji prawnych dla społeczno-gospodarczego oraz sektora TSL

Słowa kluczowe: 

transport, logistyka, OSR, analiza prawa, ekonomiczne skutki prawa

Lider zespołu: 

dr Magdalena Klopott, m.klopottatwpit.am.gdynia.pl

Zespół: 

Ilona Urbanyi-Popiołek, Joanna Miklińska, Karolina Gwarda, Maciej Matczak, Katarzyna Skrzeszewska, Hanna Kruk

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Barzowska 21.11.2017