Doradztwo w zakresie zastosowania technologii internetowych i mobilnych

Analiza i ocena autorskich modeli e-biznesu. Opracowanie strategii informatyzacji firmy. Ocena efektywności i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Ocena funkcjonalności i użyteczności rozwiązań informatycznych i mobilnych

Słowa kluczowe: 

informatyka, e-biznes, aplikacje internetowe i mobilne, funkcjonalność, użyteczność, bezpieczeństwo systemów

Lider zespołu: 

Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, tel. 58 5586 397 katinfatam.gdynia.pl

Zespół: 

Piotr Jędrzejowicz, Ireneusz Czarnowski, Dariusz Barbucha, Ewa Ratajczak-Ropel, Iza Wierzbowska, Natalia Mańkowska, Janusz Żółkiewicz, Henryk Szreder, Ireneusz Meyer, Paweł Szyman, Paweł Holz

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Barzowska 21.11.2017