Doradztwo w zakresie tworzenia systemów informacyjnych, pomiarowych i analitycznych monitrujących zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach

Modele statystyczne i deterministyczne identyfikacji źródeł zanieczyszczeń oraz analizy porównanwcza pomiarów, dobór modeli i analiz w zależnosci od celu i dostępnosci danych, Modelowanie stochastyczne/statystyczne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Zastosowania metod ilościowych w ochronie środowiska, Ocena jakości danych pomiarowych np. z sieci automatycznego monitoringu powietrza czy innych baz danych, systemy wsparcia prac analitycznych w obszarze modelowania statystycznego procesów gospodarczych i ochrony środowiska

Słowa kluczowe: 

ekonomia i finanse, statystyka, modele, zanieczyszczenie powietrza, model EPA, model PMF, ANOVA, Analiza czynnikowa, Analiza Składowych Głównych, model GRM, procesy stochastyczne, modele wielowymiarowe, skale pomiarowe, ochrona środowiska

Lider zespołu: 

dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. AMG, oskaratam.gdynia.pl

Zespół: 

Tomasz Owczarek, 
Agnieszka Hajduk, 
Violetta Skrodzka, 
Andrzej Pogorzelski

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Barzowska 21.11.2017