Zmarł prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej

W niedzielę 14 kwietnia 2019 roku zmarł  nagle Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, członek środowiska naukowego Trójmiasta. 

Profesor Namieśnik był związany z Politechniką od samego początku swojej kariery naukowej, od rozpoczęcia studiów w 1967 roku. W ciągu swojego życia pełnił w swojej Uczelni wiele funkcji - prodziekana a potem dziekana Wydziału Chemicznego, kierownika Katedry Chemii Analitycznej, kierownika Studium Doktoranckiego. Funkcję rektora miał pełnić do 2020 roku.

Profesor Namieśnik specjalizował się w chemii analitycznej i chemii środowiska.  Był autorem lub współautorem około 800 publikacji naukowych i wielu patentów,  promotorem lub współpromotorem 66 doktorów.  

Aktywny również poza swoją uczelnią, był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i zawodowych oraz członkiem rad redakcyjnych wielu czasopism naukowych. W uznaniu swoich zasług otrzymał wiele nagród i odznaczeń oraz tytuły honoris causa. 

Jego śmierć jest dotkliwą stratą dla środowiska naukowego nie tylko Trójmiasta, ale i całego kraju.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego, a także wszystkim jego współpracownikom, składamy wyrazy szczerego współczucia. 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
14.04.2019
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 14.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
Michał Kołodziejczak 15.04.2019