Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla naszych studentów.

Stypendia Marszałka dla naszych studentów. 

Podczas uroczystej gali 22 marca 2019 r. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wręczył listy gratulacyjne studentom, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi i artystycznymi. To 38 osób z województwa pomorskiego. Wśród nagrodzonych znalaźli się studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Maciej i Michał Świtalscy oraz Alicja Bulczak. 

Warunkiem otrzymania stypendium była średnia ocen nie mniejsza niż 90 proc. średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz oświadczenie studenta o zamieszkiwaniu województwa pomorskiego. Na korzyść studenta działała także duża aktywność na polu naukowym, artystycznym i sportowym, np. publikacje w czasopismach branżowych, wystąpienia na konferencjach, zgłaszane patenty i wzory użytkowe oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach.

Gratulujemy sukcesu naszym zdolnym studentom! 

 

Więcej informacji: 

https://pomorskie.eu/-/prawie-130-tys-zl-na-wsparcie-dla-najzdolniejszych-pomorskich-studentow-marszalek-wreczyl-38-stypendiow

Fot. Alicja Bulczak

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Kołodziejczak
25.03.2019
Wprowadzenie:
Michał Kołodziejczak 25.03.2019
Ostatnia modyfikacja:
Michał Kołodziejczak 26.03.2019