Porozumienie o współpracy

W dniu 28 lutego 2019 roku Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG oraz Pani Dyrektor Alicja Harackiewicz podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Centrum Nauki Experyment.

Porozumienie zostało zawarte  w celu  wspierania wzajemnego popularyzowania nauki i wiedzy, wymiany doświadczeń w dydaktyce, jak również organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych pomiędzy instytucjami. Porozumienie przewiduje realizację celów poprzez:

  • organizowanie wspólnych wydarzeń popularyzujących naukę oraz współpracę merytoryczną przy organizacji wydarzeń organizowanych samodzielnie,
  • umożliwienie kadrze wymianę doświadczeń w celu rozwoju procesów dydaktycznych w formie wykładów, konsultacji i udziałów w wydarzeniach organizowanych przez instytucje,
  • umożliwienie studentom udziału w praktykach i stażach odbywających się na terenie Centrum Nauki Experyment, a także przygotowywania przez nich prac licencjackich i  magisterskich w oparciu o wystawę,
  • konsultowanie opracowywanych treści edukacyjnych, w tym wspólne przygotowywanie publikacji,
  • przygotowywanie wspólnych projektów edukacyjnych i rozwojowych, w tym współpracę przy pozyskiwaniu środków w ramach projektów krajowych, europejskich i innych,
  • informowanie o wspólnych działaniach w materiałach informacyjnych i poprzez wszelkie własne kanały informacyjne, w tym na stronach internetowych.

Koordynatorem współpracy ze strony Uniwersytetu jest dr inż. Damian Bisewski z Wydziału Elektrycznego UMG.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M..Lubowiecka
01.03.2019
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 01.03.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 01.03.2019