„Wprowadzenie do kryptografii” wykłady, ćwiczenia, seminaria

Program zajęć zagranicznego profesora wizytującego:
Pana prof. Józefa Pieprzyka, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia

1. Termin wizyty: czerwiec 2018
2. Plan wykładów, ćwiczeń i zajęć seminaryjnych:

 

Wprowadzenie do kryptografii” - wykłady, ćwiczenia, seminaria (w j. angielskim)

04.06.2018   poniedziałek    godz.16.15 - 18.00, sala  C-251
05.06.2018   wtorek             godz.08.15 - 10.00, sala  B-202
06.06.2018   środa              godz.13.15 - 15.00, sala  C-251
07.06.2018   czwartek         godz.17.00 - 19.00, sala  C-251
08.06.2018   piątek              godz.13.15 - 15.00, sala  C-251

 

Pozostałe terminy spotkań: 

 

11-15.06.2018  codziennie    godz. 9.15 - 12.00, sala B-202    
18-22.06.2018  codziennie    godz. 9.15 - 12.00, sala B-202   
25-29.06.2018  codziennie   godz. 8.15 - 12.00, sala B-202    

 

3. Adresaci ww. wykładów, ćwiczeń i zajęć seminaryjnych: studenci (w ramach zajęć fakultatywnych, tj. nieobowiązkowych), doktoranci oraz pozostali pracownicy AMG, osoby spoza naszej uczelni „zainteresowane nauczeniem się kryptografii” i/lub takimi zagadnieniami jak „na czym polega funkcjonowanie kryptowaluty, bitcoina etc.” –

4. Ustalony zakres tematyczny kursu (szersze omówienie w sylabusie):

szyfry blokowe,
kryptograficzne funkcje skrótu,
szyfrowanie z uwierzytelnianiem i analiza liniowa,
szyfrowanie z kluczem publicznym,
podpisy cyfrowe,
protokoły kryptograficzne
 

Liczba godzin zajęć: 24 godziny wykładowe + 12 godzin ćwiczeń


PLUS:

24 godzin zajęć seminaryjnych na tematy z zakresu teorii informacji i takich zagadnień jak funkcjonowanie kryptowalut, bitcoina itp. (ile godzin na co – byłoby ustalone na bieżąco – w zależności od zainteresowania uczęszczających na zajęcia seminaryjne)


Razem wszystkich zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Wprowadzenie do kryptografii”: 60 godzin zajęć

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Promocji

Wytworzył informację:

A. Borys
28.05.2018
Wprowadzenie:
K.Okońska 28.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 05.06.2018