SezAM - projekt ogólnorozwojowy AMG

„SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” - projekt Akademii Morskiej w Gdyni uzyskał najwyższą lokatę w ocenie merytorycznej i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu ogłoszonego przez NCBiR w ramach programu PO WER - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

Celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki - zwłaszcza wzmocnienie szkolnictwa wyższego ukierunkowanego na potrzeby rozwoju gospodarczego, promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej. Środki przeznaczone na ten program pochodzą z funduszy Unii Europejskiej.

Wartość projektu SEZAM wynosi  6 123 068,32 zł, z czego 3% tej kwoty będzie stanowił wkład własny Uczelni.

W ramach projektu zaplanowano między innymi takie zadania, jak:

  • Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia studiów inżynierskich – Informatyka,
  • Uruchomienie nowych specjalności na Wydziale Nawigacyjnym,
  • Modyfikację programu kształcenia na specjalności kierunku Innowacyjna Gospodarka,
  • Zaoferowanie studentom pakietu szkoleń poszerzających ich kompetencje miękkie i zawodowe,
  • Wsparcie działań Biura Karier AMG, m.in. w zakresie doradztwa zawodowego,
  • Poszerzenie kompetencji miękkich i zawodowych pracowników Uczelni (w tym kursy językowe i szkolenia specjalistyczne realizowane również w ośrodkach zagranicznych),
  • Uruchomienie nowych usług elektronicznych, w tym wdrożenie niezbędnych komponentów sprzętowo-programowych dla uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów.

Należy dodać, że część zadań projektowych realizowana będzie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. W szczególności dotyczy to zadań związanych z uruchomieniem i realizacją nowego kierunku studiów oraz nowych specjalności.

Zadania jakie zaplanowano do realizacji w projekcie SezAM doprowadzą do wzmocnienia pozycji Uczelni, w tym między innymi  w zakresie poszerzenia oferty kształcenia, realizacja działań projektowych pozwoli też lepiej konkurować absolwentom Uczelni na rynku pracy. Zadania projektu będą także wsparciem dla pracowników Uczelni, aby mogli poszerzyć swoje kwalifikacje, kompetencje dydaktyczne oraz kompetencje zarządcze, wpływające na jakość realizacji zadań statutowych uczelni. Projekt SezAM to też otwarcie nowego kierunku prac w Uczelni związanego z poszerzeniem jej informatyzacji.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie internetowej NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5938,248-mln-zl-dla-28-polskich-uczelni-na-dydaktyke-wspolprace-miedzynarodowa-i-zarzadzanie.html)

 

Ireneusz Czarnowski
Prorektor ds. Nauki

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
09.03.2018
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 09.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 09.03.2018