Pierwsze Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W czwartek, 6 grudnia 2018 roku, odbyło się pierwsze w historii Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tegoroczne obchody zapoczątkowało uroczyste podniesienie bandery przed frontem uczelni oraz msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG).

W trakcie pierwszego w historii, otwartego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z okolicznościowym przemówieniem wystąpił JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Przemówienie wygłosiła również Dyrektor Generalna w Ministerstwie Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej, Pani Mariola Chojnacka.

Z okazji obchodów Święta UMG na ręce JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego spłynęły listy gratulacyjne i życzenia od Rektora Politechniki Śląskiej, Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, Rektora Politechniki Rzeszowskiej, Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku, Rektora Politechniki Łódzkiej, Rektora Politechniki Poznańskiej, Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, a także Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Piotra Millera. Podczas uroczystości  odczytany został List Gratulacyjny z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zasłużonych pracowników UMG udekorowano:

 • Brązowym Krzyżem Zasługi:
  dr hab. Marzenna Popek,
  - dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska.
   
 • Złotym Medalem za Długoletnią Służbę:
  dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski,
  mgr inż. Witold Jażdżewski,
  - dr inż. Krystyna Noga,
  - dr inż. Ryszard Studański,
  - mgr inż. Henryk Szreder.   
   
 • Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę:
  mgr Ireneusz Meyer.
   
 • Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę,
  dr inż. Adam Muc.
   
 • Odznaką Honorową ,,Zasłużony Pracownik Morza”:
  - Marek Wasilewski,
  - Andrzej Wachowski,
  - Piotr Borawski,
  - mgr inż. kpt. ż.w. Marek Czerniak,
  - dr inż. Przemysław Dmowski.
   
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej:
  dr inż. Jadwiga Stankiewicz,
  - dr inż. Joanna Newerli-Guz. 

Odznaczenia i medale wręczane były przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego i Dyrektor Generalną w Ministerstwie Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej, Panią Mariolę Chojnacką.

Podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wręczony został Medal „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego” za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej myśli naukowej oraz osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Medal otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Adam Charchalis,
 • prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz. 

Przyznano również Nagrody Jubileuszowe dla pracowników:

 • mgr Bożena Foryś,
 • dr hab. inż. kpt ż.w. Henryk Śniegocki,
 • Elżbieta Widelak,
 • dr inż. Leonard Hempel,
 • prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki,
 • inż. Leszek Staniszewski. 

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski  oraz Prorektor ds. Nauki dr hab. inż.  Ireneusz Czarnowski, prof. UMG wręczyli dyplomy potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz dyplomy doktorskie dla pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

 • dr hab. inż.  Joanna Brzeska,
 • dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska,
 • dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński,
 • dr hab. inż. Przemysław Krata,
 • dr inż. Marcin Frycz,
 • dr inż. Anna Miller,
 • dr inż. Joanna Bartkowicz,
 • dr inż. Marcin Życzkowski

Prócz nagród dla pracowników wręczone zostały nagrody dla studentów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz pracą społeczną na rzecz środowiska akademickiego.  Nagrody wręczał JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski  oraz Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż.  Mirosław Czechowski, prof. UMG. Wyróżnionych zostało dwunastu studentów:

 • Wydział  Elektryczny
  - Wojciech Koznowski,
  - Szymon Rafalski, 
  - Marcin Lange. 
   
 • Wydział  Mechaniczny
  - Kinga Rogowska,
  - Marek Andrzejewski,
  - Paweł Budny.
   
 • Wydział Nawigacyjny
  - Agata Myszka, 
  - Rafał Borowski,
  - Maria Modzelewska.
   
 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  - Alicja Bulczak,
  - Zuzanna Mstowska,
  - Dominika Zasada.

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski przyznał cztery "Medale Absolwenta" z wpisem do "Złotej Księgi Absolwentów" za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wysoką ocenę z egzaminu dyplomowego:

 • mgr inż. Mariusz Jakubowski -  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, 
 • inż.  Wojciech Koznowski  -  Wydział Elektryczny,
 • inż.  Daria Brac  -  Wydział Mechaniczny,
 • mgr inż. Marta Szafrańska -   Wydział Nawigacyjny.

Za działalność i pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego nagrodę od JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego otrzymał również Parlament Studentów. Wyróżnionych zostało pięciu studentów: 

 • Ada Sosnowska,   
 • Arkadiusz Grelik,
 • Anna Polito,
 • Magdalena Żółkowska,
 • Dawid Zdrojewski.

Podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu nastąpiło podpisanie ważnego porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Morskim w Gdyni, a Grupą Energa S.A. Podpis pod porozumieniem złożył JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski i Prezes Zarządu Energa S.A., Pani Alicja Klimiuk. Więcej informacji dotyczących porozumienia dostępne jest na stronie Grupy Energa S.A.

Po posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wszyscy pracownicy, studenci, doktoranci oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę zdjęć pt. „Rejs Niepodległości”. 

Tradycyjnie, o godz. 15:00 na placu wewnątrz kampusu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbył się Apel Poległych. 

Dziękujemy wszystkim zaproszonym  gościom, studentom, doktorantom i pracownikom za udział w pierwszym w historii Święcie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Z okazji Święta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostały rozegrane turnieje sportowe między poszczególnymi wydziałami w pięciu dyscyplinach: streetball, piłka siatkowa, piłka nożna, konkurencje siłowe oraz pływanie. Łącznie udział wzięło 237 osób. Wyniki dostępne są tutaj. 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro ds. Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Zajk
10.12.2018
Wprowadzenie:
M. Zajk 10.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 10.12.2018