Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018

Uniwersytet Morski w Gdyni uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018, pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego.

W ramach Nagrody Innowacyjnego Rozwoju nagradzane są najbardziej innowacyjne rozwiązania i nowatorskie inwestycje, które powstają w Polsce. W ramach nominacji dostrzegane są podmioty, które wykazują się działaniami ukierunkowanymi na przyszłość i nie wahają się podejmować nowych wyzwań. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach, w tym w kategorii „Uczelnia Przyszłości”.

UMG nominację tę uzyskał właśnie w kategorii Uczelnia Przyszłości, za realizację projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych (iMEN)”.  Uniwersytet projekt ten realizuje od roku 2016. Jego zakończenie zaplanowano na wrzesień 2018. W ramach projektu UMG zmodernizował i uruchomił łączenie 20 nowych  laboratoriów, wśród nich wysoko specjalistyczne  laboratoria i symulatory. Laboratoria te pozwolą na poszerzenie i dostosowanie oferty kształcenia, między innymi odpowiednio dla potrzeb przedsiębiorstw z branży portowo-morskiej, offshore i transportowo-logistycznej, czy potrzeb lądowego zaplecza gospodarki morskiej.

Projekt iMEN realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 04. Kształcenie zawodowe, Działanie 04.02. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP na lata 2014-2020. Projekt iMEN realizowany jest również jako jeden z projektów horyzontalnych Inteligentnej Specjalizacji  ISP1 - „Technologie offshore i portowo-logistyczne”, pt. „System poprawy jakości kształcenia praktycznego na potrzeby przedsiębiorstw branży portowo-morskiej i off-shore”. Informacje o ISP1  i innych inteligentnych specjalizacjach są tutaj.

Obecnie Uniwersytet realizuje również inne projekty wpisujące się we wspominany projekt horyzontalny.  Jednym z nich jest projekt SezAM. W ramach projektu SezAM w ofercie kształcenia Uniwersytetu znalazł się nowy kierunek Informatyka, o specjalnościach wpisujących się w potrzeby branży morskiej, oraz nowe specjalności na kierunku Nawigacja. Poza tym SezAM, to też szereg kursów oferowanych kadrze dydaktycznej i studentom – kursów dedykowanych podniesieniu ich kompetencji odpowiednio do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu SezAM wdrażane są także nowe rozwiązania dla potrzeb organizacyjnych uczelni, w tym obiegu dokumentów.

I.Czarnowski

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
01.10.2018
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 01.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 01.10.2018