Konwent Morski obradował w Toruniu

Obrady V Konwentu Morskiego odbyły się w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Temat wiodący - "Polskie szkolnictwo na rzecz  gospodarki morskiej – potencjał, kierunki rozwoju".

Spotkanie zgromadziło blisko 130 uczestników, w tym parlamentarzystów oraz przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych województw pomorskich. Gośćmi specjalnymi byli m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna, Sekretarz Stanu, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś, pomorscy posłowie - Dorota Arciszewska-Mielewczyk, szefowa Komisji Morskiej Sejmu RP oraz Małgorzata Zwiercan. Polskie  wyższe uczelnie morskie reprezentowali: prof.dr hab. inż Janusz Zarębski – rektor Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr hab. inż. kmdr Tomasz Szubrycht – rektor, komendant Akademii Marynarki Wojennej, przedstawiciele władz Akademii Morskiej w Szczecinie.  Gości powitał prezydent Torunia Michał Zaleski, obrady prowadził prezes Remontowa Holding Piotr Soyka.

- Chcemy, aby gospodarka morska była wizytówką naszego kraju – zapewnił Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jak podkreślił, w tym celu właśnie, niezbędne jest wyształcenie odpowiedniej kadry, stąd nacisk na edukację w tej dziedzinie.

Referat wprowadzający wygłosił prorektor Akademii Morskiej w Gdyni, dr hab.inż.kpt.ż.w. Henryk Śniegocki, charakteryzując polskie cywilne wyższe szkolnictwo morskie – stan obecny i szanse rozwoju. Potencjał morskiego szkolnictwa wojskowego omówił kmdr Szubrycht, o kadrach inżynierskich na rzecz gospodarki morskiej mówił z kolei prorektor Politechniki Gdańskiej profesor Marek Dzida. Analizę szans morskiego szkolnictwa zawodowego przedstawiła dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie Aldona Czerwińska.

Zadaniem Konwentu jest opiniowanie kluczowych kierunków działania resortu gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej oraz przedkładanie projektów koncepcji rozwoju obszarów, którymi zajmuje się ministerstwo. Wśród zagadnień, na które rząd kładzie nacisk, jest m.in. przywrócenie  żeglowności polskich rzek,  ożywienie polskiego przemysłu stoczniowego, powrót narodowej bandery.  W skład forum eksperckiego zrzeszającego ludzi morza wchodzą przedstawiciele szeroko pojętego środowiska specjalistów morskich różnych branż m.in. prezesów spółek morskich, wykładowców i kapitanów.

Pierwsze - założycielskie posiedzenie Konwentu Morskiego, utworzonego z inicjatywy kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego ze wsparciem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, odbyło się 2 lutego 2017 roku w Sopocie.

Fot. Wojtek Szabelski (toruń.pl), Anna Bulman (Konwent Morski)

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
05.02.2018
Wprowadzenie:
A.Gosk 05.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 14.02.2018