Inauguracja Bałtyckiej Akademii Turystyki

W dniach 14-15 listopada w Rydze w ramach XI Forum Turystycznego Państw Bałtyckich (FTPB) odbyła się inauguracja Bałtyckiej Akademii Turystyki skupiająca uczelnie i ekspertów z regionu Morza Bałtyckiego, związanych z branżą turystyczną. Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Morski w Gdyni.

FTPB to jedna z najważniejszych inicjatyw z branży turystyki w regionie, zrzeszająca podmioty administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Jej celem jest planowanie i wdrażanie projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki. FTPB działa w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Pomysł powołania Bałtyckiej Akademii Turystyki zrodził się podczas ubiegłorocznego FTPB w Turku (Finlandia). Przedstawiciele świata nauki podkreślali potrzebę wymiany informacji i współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań. Akademia jest inicjatywą społeczną, otwartą na nowych członków. Możliwa jest jej instytucjonalizacja, która pozwoli na udział w projektach finansowanych z funduszy UE

Pierwszym przedsięwzięciem Bałtyckiej Akademii Turystyki była organizacja seminarium naukowego „System Turystyczny Regionu Morza Bałtyckiego” w Rydze. Spotkanie poświęcone było delimitacji przestrzennej, podmiotowej i przedmiotowej turystyki w regionie. Współorganizatorami seminarium były uczelnie wyższe: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet im. I. Kanta w Kaliningradzie, zaś patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Referaty wygłoszone na konferencji znalazły się w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science i Scopus.

Bałtycka Akademia Turystyki umożliwi wymianę informacji w zakresie publikacji, konferencji i prac badawczych, a także ułatwi prowadzenie wspólnych badań oraz publikację ich wyników w wysoko punktowanych czasopismach. Rozważana jest także wymiana studentów i nauczycieli. Na serwerze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uruchomiona została witryna internetowa dedykowana Bałtyckiej Akademii Turystyki bta.umg.edu.pl. Kolejne seminarium Bałtyckiej Akademii Turystyki odbędzie się w 2019 r. w Pskowie (Rosja).

Internacjonalizacja współpracy naukowo – dydaktycznej wpisuje się w ducha Konstytucji dla Nauki. Staje się ważnym elementem postępowań awansowych i ewaluacji działalności szkół wyższych. Uniwersytet Morski w Gdyni aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz integracji bałtyckiej i współpracy naukowej. W 2017 roku uczelnia przystąpiła do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich. Konsorcjum NCBB za cel obrało integrację środowiska naukowego związanego z interdyscyplinarnymi badaniami Morza Bałtyckiego. Powołanie Bałtyckiej Akademii Turystycznej generuje efekty synergiczne, promując uczelnie w kraju i za granicą.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Agata Porowska
28.11.2018
Wprowadzenie:
Agata Porowska 28.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
Agata Porowska 28.11.2018