"Dar Młodzieży" - powrót na wodę

„Dar Młodzieży” po ok. dwóch tygodniach prac konserwacyjno-remontowych opuszcza dok. Wprawdzie fregata, mimo ponad 35. lat intensywnej eksploatacji, wciąż zadziwia znakomitą kondycją, przechodzi w gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta”, wymagany przepisami, przegląd potwierdzenia klasy. Jest to cykliczna procedura, powtarzana w połowie okresu tzw. klasy 5- letniej. 

W doku dokładnym oględzinom poddano część podwodną kadłuba. Po oczyszczeniu, kadłub pokryty został kilkoma warstwami (3 - 5) farb zabezpieczających przed korozją. Specjalnych farb antyporostowych użyto do dwukrotnego pomalowania zewnętrznych powierzchni całego kadłuba. W części podwodnej sprawdzono także elementy antykorozyjnej tzw. ochrony anodowej. Wobec bardzo dobrego stanu nie było konieczności wymiany elektrod.

Zdemontowano wał śrubowy ze śrubą napędową, trzon steru, płetwę sterową, kotwice, łańcuchy kotwiczne. Wszystkie elementy zostały sprawdzone, oczyszczone, zakonserwowane, pomalowane i powtórnie zamontowane. Wymieniono już, w ramach systematycznego odtwarzania,  fragmenty rurociągów, elementy poszycia nadbudówek i międzypokładów.

 Na skutek kończącego się resursu, rozebrany został i poddany dokładnemu sprawdzeniu m.in. jeden z silników głównych (SG 2). Prace w siłowni wobec konieczności demontażu silnika oraz wielu skomplikowanych mechanizmów, kontynuowane będą w dalszym ciągu, mimo zejścia statku z doku. Wykonany zostanie m.in. szlif wału napędowego. Dokładnemu  oczyszczeniu i zakonserwowaniu poddano zbiorniki paliwa i wody słodkiej. Kontynuowana jest przebudowa i modernizacja chłodni statkowej.

W dalszym etapie remontu stoczniowego sprawdzone zostaną elementy olinowania stałego oraz  tzw. bejfuty czyli przegubowe mocowania rei do masztów. W tym celu każda z rei zostanie zdemontowana, dokładnie sprawdzona i zakonserwowana. To niezbędna profilaktyka przed tak wymagającą próbą jaką będzie ok. 10-miesięczny rejs dookoła świata. Maszty, reje, takielunek stały i ruchomy muszą gwarantować w pełni bezpieczną żeglugę.  W ramach modernizacji wyposażenia, zamontowano także najnowszej generacji echosondę.

Przeprowadzone zostaną szczegółowe przeglądy i remonty wyposażenia oraz urządzeń pokładowych – m.in. kluz, kabestanów, wind, łańcuchów. Ważnym fragmentem prowadzonych prac, będzie kompleksowa wymiana stosowanych na statku olejów na biodegradowalne oleje nowej generacji wraz z wymianą i montażem dostosowanych do nich uszczelek. Wymuszają to ostre rygory ochrony środowiska, obowiązujące szczególnie na wodach i w portach Północnej Ameryki. By wypełnić te najwyższe normy, zamontowane zostaną także, najnowszej generacji, systemy oczyszczania ścieków i fekaliów. 

„Dar Młodzieży” po zakończeniu prac w doku, w dalszym ciągu pozostanie w stoczni, gdzie przy nabrzeżu kontynuowane będą prace przewidziane harmonogramem remontu. Całość prac – ich zakres i sposób przeprowadzenia odbywa się pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków. Warto pamiętać, że żaglowiec przygotowywany jest do wyjątkowego, wokółziemskiego  rejsu, podczas którego wszystkie mechanizmy i wyposażenie statku poddane zostaną surowemu egzaminowi w ekstremalnych często warunkach podczas żeglugi po wodach trzech oceanów.

Operację powrotu "Daru Młodzieży" na wodę zaplanowano na poniedziałek (8 stycznia), godziny południowe.

fot. Jerzy Boj, Marcin Kotowicz

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
07.01.2018
Wprowadzenie:
A.Gosk 07.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2018