analityk - Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • OFERTY DO  19 LISTOPADA 2018

analityk

do spraw: ujawniania i opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów

w Dziale Ujawnienia i Opodatkowania Nieujawnionych Źródeł Przychodów

ZAKRES ZADAŃ

 • selekcja podmiotów z wykorzystaniem narzędzi data mining,
 • przeprowadzanie analiz jednostkowych w odniesieniu do podmiotów wyselekcjonowanych w oparciu o analizy bazodanowe,
 • sporządzanie indywidualnych wniosków w celu określenia kierunków oraz zakresu podejmowanych działań przez właściwe organy,
 • weryfikacja jakości, spójności i miarodajności danych wykorzystywanych w analizach bazodanowych,
 • specyfikacja czynników ryzyka mogących mieć wpływ na efekty analiz,
 • sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • zdolność łączenia danych z różnych źródeł i wyciągania z nich wniosków,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej i dokładność w działaniu,
 • samodzielność, poszukiwanie rozwiązań złożonych zagadnień,
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie profilowane: matematyczne, informatyczne, ekonomiczne lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji,
 • praktyczna znajomość struktur bazodanowych,
 • znajomość języka SQL,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Więcej szczegółów pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/gdansk/analityk,37478

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

BKS
15.11.2018
Wprowadzenie:
M.Bagińska 15.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Bagińska 15.11.2018