40-lecie współpracy z Hochschule Bremerhaven

W dniu 28 maja 2018 roku przedstawiciele AMG uczestniczyli w uroczystych obchodach 40-tej rocznicy współpracy pomiędzy obu Uczelniami, zorganizowanych w Bremerhaven. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy nastąpiło symboliczne odnowienie tej współpracy poprzez podpisanie przez Rektora Hochschule Bremerhaven, prof. Petera Ritzenhoffa i Prorektora ds. Nauki AMG, prof. Ireneusza Czarnowskiego nowej umowy dotyczącej kontynuacji i poszerzenia obszarów wspólnych działań AMG i HB.

Warto podkreślić, że obie Uczelnie prowadzą wiele wspólnych przedsięwzięć, m.in. wymianę kadry akademickiej, wykłady dla studentów, wspólne konferencje, wydawane razem czasopismo “Joint Proceedings of Hochschule Bremerhaven and Gdynia Maritime University”,  organizację cyklicznego polsko-niemieckiego studenckiego seminarium naukowego “Managing Cultural Diversity in Europe”, wymianę studentów i pracowników w ramach mobilności Programu Erasmus czy Bremerhaven International Summer School. 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Błażejewska
08.06.2018
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 08.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 08.06.2018