"El Mellah" w Gdyni !

21 sierpnia b.r. – po zakończeniu wspólnego pływania z „Darem Młodzieży”, algierska fregata zawinie po raz pierwszy do Gdyni.

Trójmasztowy „El Mellah” to największy żaglowiec zbudowany w Polsce. Jeden z największych w światowej flocie żaglowców szkolnych. Wśród klasycznych żaglowców rejowych, większe są tylko dwa rosyjskie olbrzymy (z niemieckim rodowodem) - „Siedow” i „Kruzensztern”.

O zwycięstwie Polski w rywalizacji o kontrakt z renomowanymi konkurentami z Francji, Włoch i Hiszpanii zdecydowała kompleksowość polskiej propozycji. Obok światowej renomy projektanta – inż. Zygmunta Chorenia, pozycji na stoczniowym rynku Remontowej Shipbuilding, umieszczenie w Polsce zamówienia to w znacznej mierze efekt wysokiej oceny oferty szkoleniowej, opracowanej w  Akademii Morskiej w Gdyni i  Studium Doskonalenia Kadr AMG przez zespół pod kierunkiem prorektora ds. morskich, dr hab. inż. kpt.ż.w. Henryka Śniegockiego.  Docenione zostało wieloletnie doświadczenie uczelni w szkoleniu kadr morskich pod żaglami, realizowany model szkolenia oraz „Dar Młodzieży” jako sprawdzona platforma szkoleniowa.

11 sierpnia 2015 podpisana została umowa dotycząca opracowania i wdrożenia kompleksowego modelu szkolenia i obsługi, żaglowego okrętu szkoleniowego dla Marynarki Wojennej Algierii.

Od kwietnia 2017 szkoleniem objęto ok. 80. Algierczyków - oficerów, podoficerów i marynarzy – przeszli cykl szkoleń teoretycznych w pracowniach i laboratoriach Akademii Morskiej oraz Studium Doskonalenia Kadr AMG. Szkolenie w Akademii Morskiej przeszło także 12 członków przyszłej lądowej ekipy konserwacyjnej nowego żaglowca.

W maju i czerwcu  przeszli cykl kompleksowego szkolenia praktycznego na „Darze Młodzieży” pod kierunkiem komendanta, członków stałej załogi naszej fregaty oraz specjalnie zaangażowanych instruktorów. Po wstępnej, portowej fazie zapoznania z żaglowcem i nabyciem podstawowej wiedzy i umiejętności, szkolenie kontynuowane było podczas rejsów bałtyckich.

Obecnie realizowane jest praktyczne szkolenie na nowym żaglowcu.  W założeniu, algierscy praktykanci, na wszystkich stanowiskach, stopniowo przejmują od polskich instruktorów i członków załóg,  całość obsługi nowej fregaty.  Na wszystkich etapach szkolenia praktycznego uczestniczą studenci Akademii Morskiej - podzieleni na wachtach z algierskimi kolegami, stanowią dla nich wsparcie, jako znający specyfikę służby na „Darze” z wcześniejszej praktyki. Dowodzi żaglowcem „El Mellah”, który wciąż pływa pod polską banderą,  kpt.ż.w. Krzysztof Kocyba (były komendant „Daru Młodzieży”). Po wyczerpaniu programu szkoleniowego, „El Mellah” z algierską załogą, popłynie do kraju.

To jeden z najbardziej efektownych i prestiżowych projektów szkoleniowych realizowanych w Akademii Morskiej w Gdyni.

Fot. Cezary Spigarski - więcej: http://oficynamorska.pl/2017/akcja-dogonic-el-mellah-w-probach-morskich/

          

 

 

fot. Cezary Spigarski

fot. Cezary Spigarski

fot. Cezary Spigarski

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
20.08.2017
Wprowadzenie:
A.Gosk 20.08.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Gosk 20.08.2017