"Dar Młodzieży" w "Naucie"

Wprawdzie fregata, mimo ponad 35–ciu lat intensywnej eksploatacji, wciąż zadziwia znakomitą kondycją, ale przepisy wymagają przeglądu potwierdzenia klasy. Przegląd ten to cykliczna procedura, powtarzana w połowie okresu tzw. klasy 5- letniej.  „Dar”  w Stoczni Remontowej „Nauta” trafił do doku pływającego, odsłaniając rzadko oglądaną część podwodną, która zostanie dokładnie oczyszczona następnie pomalowana specjalną antyporostową farbą, sprawdzone i wymienione zostaną elementy ochrony anodowej kadłuba.

Podczas prac stoczniowych zdemontowany zostanie wał śrubowy, sama śruba, trzon steru – wszystkie elementy zostaną sprawdzone, oczyszczone, zakonserwowane.  Wymienione zostaną, w ramach systematycznego odtwarzania,  fragmenty rurociągów, elementy poszycia nadbudówek i międzypokładów. Na skutek kończącego się resursu, rozebrany zostanie i dokładnie sprawdzony, jeden z silników głównych (SG 2). Dokładnie oczyszczone i zakonserwowane zostaną zbiorniki paliwa i wody słodkiej.

Na masztach sprawdzone zostaną elementy olinowania stałego oraz  tzw. bejfuty czyli przegubowe mocowania rei do masztów. Ponadto przeprowadzone zostaną szczegółowe przeglądy wyposażenia i urządzeń pokładowych – m.in. kluz, kabestanów, wind, łańcuchów… Ważnym fragmentem prowadzonych prac, będzie kompleksowa wymiana stosowanych na statku olejów na biodegradowalne oleje nowej generacji wraz z wymianą i montażem dostosowanych do nich uszczelek. Gwarantuje to „Darowi Młodzieży” spełnienie ostrych rygorów ochrony środowiska, obowiązujących na wodach i w portach Północnej Ameryki, dokąd fregata popłynie w ramach rejsu dookoła świata. By wypełnić te najwyższe normy, zamontowane zostaną także, najnowszej generacji, systemy oczyszczania ścieków i fekaliów.

Przewiduje się, ze pobyt „Daru Młodzieży” w stoczni potrwa do końca roku. Całość prac – ich zakres i sposób przeprowadzenia odbywa się pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.

fot. Jerzy Boj

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
14.12.2017
Wprowadzenie:
A.Gosk 14.12.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2018