Technologie kosmiczne i satelitarne – nowy kierunek studiów w Gdańsku i Gdyni

W dniu 17 grudnia 2015 roku w Politechnice Gdańskiej prorektorzy 3 największych uczelni technicznych trójmiasta (Politechniki Gdańskiej – dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG; Akademii Morskiej w Gdyni – dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG; Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. nadzw. AMW) podpisali porozumienie o wspólnym utworzeniu i prowadzeniu studiów II stopnia w ramach międzyuczelnianego, interdyscyplinarnego oraz unikatowego w Polsce kierunku o nazwie: Technologie kosmiczne i satelitarne.

Studia będą realizowane wspólnie przez 7 podstawowych jednostek organizacyjnych wspomnianych uczelni, którymi są: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Wydział Mechaniczny PG, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, Wydział Nawigacyjny AMG, Wydział Elektryczny AMG, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskiej AMW. Należy zauważyć, że tak znaczna liczba wydziałów akademickich uczelni wyższych zaangażowanych w kształcenie na jednym kierunku (dotychczas niespotykana w Polsce) wynika z unikatowości tematycznej kształcenia. Ponadto do prowadzenia wykładów zapraszani będą najlepsi specjaliści z Polski i z zagranicy.

Sygnatariusze porozumienia postanowili, iż w ciągu kilku najbliższych miesięcy Uczelnie określą wspólny program kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, prowadzący do osiągnięcia jednolitych efektów kształcenia wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.

Planuje się, że studia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 i będą trwały 3 semestry. Kierunek łączy ze sobą treści przedmiotów podstawowych (matematyka, astrofizyka, astronomia, mechanika i in.) z treściami przedmiotów specjalistycznych (globalne systemy nawigacji satelitarnej, podstawy mechaniki nieba, teledetekcja, komunikacja satelitarna, robotyka i mechatronika satelitarna, analiza i przetwarzanie danych przestrzennych i in.). Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powstających w Kraju i na Pomorzu nowoczesnych firm z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej, jak również powołanej w 2015 roku w Gdańsku Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), na specjalistów zdolnych sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem tego sektora. 

W przygotowanie programu kształcenia zaangażowana będzie również Polska Agencja Kosmiczna, która odpowiada za identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami badawczymi. Departament Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej przewiduje, że w ciągu najbliższych lat podobnych inicjatyw - tworzących kierunki studiów dla sektora kosmicznego w Polsce - pojawi się wiele.

Inicjatywa utworzenia nowego kierunku studiów została wysunięta przez prof. Andrzeja Stepnowskiego z PG i przedstawiona na zorganizowanej wspólnie przez Politechnikę Gdańską i Polską Agencję Kosmiczną pierwszej międzynarodowej konferencji IRMAST 2015 (International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology). Konferencja ta odbyła się w dniach 23-24 kwietnia 2015 roku, będąc jednocześnie inauguracją działalności Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Następnie w tą inicjatywę, wraz z podjęciem prac nad programem kierunku, włączyli się prof. Edmund Wittbrodt z PG i prof. Cezary Specht z AMG, przy poparciu JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka Krawczyka oraz Prezes POLSA prof. Marka Banaszkiewicza.

źródło: POLSA Gdańsk

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Promocji

Wytworzył informację:

POLSA Gdańsk
29.12.2015
Wprowadzenie:
M. Zajk 29.12.2015
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 02.02.2016