Aktualności

V Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

V Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych, Gdynia – Gdańsk 6 – 7.06.2019

Wprowadzenie:
M. Zajk 11.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 11.06.2019

Strony